Sretna Nova godina

Svim našim posjetiocima želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i uspjeha u 2018. godini. Sretna vam Nova 2018. godina!

Održana svečana večera u MZ Jajići

U utorak 26.12.2017. god. sa početkom u 18,00 sati održan je zbor građana MZ Jajići a nakon toga upriličena je i svečana večera za sve prisutne mještane. Na zboru je bilo prisutno 60 mještana, dok na svečanoj večeri 70. Na zboru građana iznijet je izvještaj o radu MZ Jajići za period od 17.05.2017 - 17.12.2017. godine. Ukupna vrijednost svih projekata koji su urađeni u navedenom periodu iznosi 91.413,51 KM. Ukupni prihodi ostvareni od strane mještana MZ Jajići a takođe i mještana drugih naselja koji su učestvovali svojim prilozima iznosi 24.119,60 KM. Ukupni rashodi iz budžeta MZ Jajići ostvareni su u iznosu od 8.740,89 KM. Ostala razlika sredstava kojim su finansirani projekti stigli su sa većih nivoa vlasti. Zahvaljujemo se Općini Kalesija, načelniku Seadu Džafiću, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, organizaciji World Vision, Osnovnoj školi Kalesija te svima onima koji su na bilo koji način učestvovali u realizaciji projekata. MZ Jajići će u 2018. godinu ući sa suficitom budžeta od 3.200,00 KM nakon što se isplate svi predviđeni troškovi koji su iznijeti na zboru građana.
 

Obavijest za zimsko održavanje puteva

MZ Jajići je i ove godine kao i svake prethodne pokrenula akciju za redovno održavanje puteva u zimskom periodu. Za održavanje puteva ponudili su se Ferid (Juso) Hamzić i Ekrem (Ismet) Selmanović. Na vijeću MZ Jajići oni su dali svoje ponude a to su: Ferid Hamzić 3.000,00 KM i Ekrem Selmanović 2.900,00 KM. Pa tako je za održavanje puteva izabran Ekrem Selmanović zbog jeftinije cijene koju je ponudio.
 
Ponuda koja je data obuhvata čisćenje snijega glavne ulice i ostalih sporednih ulica, kao i dva autobuska stajališta. Da bi vršili zimsko održavanje puteva potrebno je iskupiti sredstva za datu ponudu. Na zboru građana je odlučeno da svako domaćinstvo za ovu potrebu izdvoji novčana sredstva u iznosu 30,00 KM. Prema popisu koji je obavljen imamo oko 93 domaćinstva sa stalnim boravkom.
 
Naplata je vršena od 15.11.2017. god. i pokazala je veliku nezainteresovanost građana za čišćenje snijega. Ovo pokazuje koliko stvarno brinemo o svojoj djeci koja idu svaki dan u školu, kao i starijim osobama koje zbog svojih zdravstvenih problema moraju ići kod ljekara. Ovakvim postupcima dokazujemo da im nije pružena prevelika pažnja. Do 25.11.2017. god. uplatu je izvršilo svega 45 domaćinstava što je tek 1.350,00 KM. 
 
Mole se svi mještani da izvrše uplatu za čišćenje najdalje do 15. Decembra 2017. godine. Svi koji to žele uraditi osobe kojima se mogu obratiti su: Asmir Bećirbašić 062 130 657 i Izudin Hamzić 060 34 64 100.
 
U slučaju da se potrebna sredstva ne obezbjede do naznačenog datuma nećemo imati zimsko održavanje puteva za ovu godinu. Tako će svim mještanima koji su izvršili uplatu novac biti vraćen.

Uređivanje bankina Jajići - Palavre

MZ Jajići u zadnjem periodu angažovana je na uređenju bankina na putnom pojasu Jajići - Palavre. Proteklih dana završeno je uređenje bankine od Zolja do Palavra. Oštećenje bankina proteklih godina izazvale su sve veće količine padavina koje zadese naše područje. Utrošeno je ukupno 40 kubika sitno drobljenog kamena od cega je 20 kubika donirala opština Kalesija kojoj se ovom prilikom zahvaljujemo a ostalih 20 kubika platila MZ Jajići iz budžeta. Takođe se zahvaljujemo svim mještanima Jajića koji su dali svoj doprinos u radu tokom ove akcije.

Čišenje kanala na relaciji Jajići - Mramorovi

Na putnoj relaciji Jajići - Mramorovi izvršeno je čišćenje kanala. Voda koja je neprestano mirovala u kanalu jer nije mogla oticati ni na jednu stranu uzrokovala je pomijeranje puta i pucanja asfalta.
 
Dopisom koji je stigao na adresu MZ Jajići od komunalnog inspektora Opštine Kalesija apelujemo na sve mještane da pored svojih kuća i parcela redovno čiste svoje propuste i kanale kako ne bi došlo do začepljenja istih. Takođe molimo da u ovim jesenskim danima izvrše raskresavanje svih svojih stabala čije grane prelaze van ograde i ulaze u putni pojas. Imamo velike probleme jer svake godine grane sve više ulaze u put i prave probleme u saobraćaju a zimi kada padne snijeg dolazi do pucanja grana što takođe predstavlja jedan veliki problem. Mole se svi mještani da izvrše ove zakonske obaveze a samim tim obezbjede bolju sigurnost za sve nas.