Zaštitne maske za mještane MZ Jajići

Poštovani mještani, želimo vas obavjestiti da je MZ Jajići izvršila nabavku zaštitinih maski za lice. Ukupno je nabavljeno 400 zaštitnih maski. Sve maske su izrađene od pamučnog materijala, tako da se mogu prati i koristiti više puta. Sredstva za nabavku maski su izdvojena iz budžeta MZ Jajići u iznosu od 400,00 KM. Planirano je da svako domaćinstvo može dobiti 4 zaštitne maske.
 
Napomnjemo da bilo ko od članova domaćinstva kojima je dozvoljeno kretanje zaštitne maske može preuzeti u marketu „TR LIPA“ Jajići od 28.03.2020. godine. U koliko ima mještana koji radi samoizolacije ne mogu preuzeti maske ili im je zabranjeno kretanje molimo da obavjeste nekoga od rodbine ili komšija kako bi im te maske dostavili.
 
MZ Jajići je odobrila i dodatna sredstva u iznosu od 124,40 KM za nabavku pamučnog materijala za šivenje novih 400 zaštitnih maski. Jedan dio ženske populacije se organizovao, te vrijedno rade na šivenju maski. Indira Hamzić je izvršila nabavku materijala, a na šivenju maski vrijedno radi Aida Hamzić i Amra Ahmetović. U narednom periodu svi mještani se njima mogu lično obratiti za količinu maski koju žele preuzeti.
 
Takođe želimo skrenuti pažnju svim mještanima kojima nije zabranjeno kretanje da se odazovu na bilo koji vid pomoći svima onima koji se ne smiju kretati, a poseban vid pažnje da obrate prema starijim osobama koji su sami kod kuće.
 
Zahvaljujemo se svim mještanima koji daju sve od sebe i pomažu svima kako bi što prije prevazišli novonastalu krizu i sačuvali zdravlje i živote svih mještana. Molimo mještane da se pridržavaju svih naredbi i zabrana, te da se za bilo koji vid pomoći mogu obratiti i u Crveni križ Kalesija.
 
Molimo sve mještane koji su u situaciji da sebi mogu priuštiti nabavku osnovnih životnih namirnica ne zloupotrebljavaju ovaj vid pomoći, budimo humani i dopustimo da ta pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija.