Reorganizacija na održavanju puteva u zimskom periodu od 24.03.2020. god.

Cijenjeni mještani MZ Jajići u proteklim danima upoznati smo sa svim dešavanjima zbog epidemiološke situacije izazvane Corona virusom i koja je izazvala krizu ne samo kod nas već i u cijelom svijetu. Zbog novonastale situacije i naredbi koje izdaje Federalni štab civilne zaštite došlo je i do reorganizacije u održavanju puteva u zimskom periodu u MZ Jajići za sezonu 2019./2020.
 
Zbog naredbe koja je izdata od Federalnog štaba o uvođenju policijskog sata na prostoru Federacije BiH u periodu od 18,00 do 5,00 h obavještavamo vas da će se neće vršiti potpuno održavanje svih ulica u MZ Jajići. Redovno održavanje će se vršiti samo na glavnoj ulici Here (ulica Dr.Sead Hamzić) - Mramorovi (ulica Put spasa). Sve sporedne ulice će se redovno održavati u vremenskom periodu kada nije zabranjeno kretanje.
 
Za vrijeme policijskog sata izuzetak za čišćenje neke od sporednih ulica bit će samo ako je to hitan slučaj da se spasi nečiji život, da neko od mještana mora hitno biti prevežen radi bolesti.
 
Mole se svi mještani za razumijevanje, te da poštuju sve naredbe i odluke nadležnih vlasti kako bi što prije prevazišli krizu izazvanu Corona virusom.