Uređenje bankina u ul. Vehida i Zejnila Selmanovića

Proteklih dana mještani koji žive u ulici Vehida i Zejnila Selmanovića realizovali su radnu akciju uređenje i proširenje bankina ukupne dužine 260 m. Uređenje izvršeno je od skretanja sa glavnog puta  do ulaza u privatni posjed Čajtinović (Mustafe) Mumina. Na ovoj dionici puta izvršeno je mašinsko skidanje starih betonskih kanala na mjestima gdje su bila veća oštećenja, te je potom urađen novi kanal za odvodnju oborinskih voda. Izvršeno je skidanje postojeće stare bankine koja je bila urađena od kamene rizle te je ista asfaltirana.
 
Sve troškove ove radne akcije finansirali su mještani svojim vlastitim sredstvima koji su nastanjeni na dijelu puta na kojem je izvršeno uređenje bankina. Svi troškovi iznosili su oko 5.000,00 KM. Sve mašinske radove izvodila je firma HNR koja je već mnogo puta dala besplatno radne mašine za izvođenje raznih radnih akcija. Svoj doprinos takođe su dali mnogi mještani koji su svojim radom pomogli da se ova akcija završi. Možemo slobodno sa sigurnošću reći da su mještani ove ulice primjer svim drugima kako se treba organizovati i ujedno uvijek biti korak ispred svih drugih. Mještani ove ulice već rade na planiranju o nastavku uređenja bankine te izgradnju moderne ulične rasvjete u ovoj ulici. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos da se i ova hajr akcija uspješno završi, te se nadamo da će i ostali slijediti primjer ovih vrijednih mještana.
 
 

Text: Asmir B.